Gyártási technológiák

 

Az MCP működési elve és előállítási technológiája.

A fotokatódról érkező elektronok bejutnak az MCP üveg csatornáiba és  a csatorna felületével kölcsönhatásba kerülnek. Egy elektron nagyjából 1000 elektronnyi töltött impulzus állít elő. Ezek az elektronok a csatorna másik oldalán lépnek ki. Mivel az egyes csatornák határok közé szorítják az impulzusokat,az elektron impulzusok térbeli mintája megőrzi a belépő oldali sugarak mintáját /képét/. Ilyen MCP technológiát használnak a korszerű röntgen technológiában is.

 

mcp

 

Az  MCP egyetlen csatornájának vázlatos rajza mutatva a másodlagos elektron-előállítás működési elvét.  Az  fotokatódról érkező elektron belép a csatornába  és a csatorna falának ütközve felszabadít onnan több elektront/ másodlagos kibocsájtás /.Ezek az elektronok addig gyorsulnak a csatornába,amíg sorjában neki ütköznek a csatorna felületének,ezzel még több elektron elszabadulását idézik elő. Végső soron ez a lépcsőzetes folyamat egy több ezer elektronból álló elektronfelhőt hoz létre, amely a lemez hátsóoldalán lép ki.

 

mcp csatorna

 

Egy üvegborítású Króm-nikkel  vagy ólom-oxid csövet egy marható /kémiai úton/ üvegrúd behelyezésével , áthúzzák egy függőleges kemencén előállítva ezzel egy ELEMI SZÁLAT.Ekkor több ilyen  előhuzott elemi szálat hatszögletű tömbbe fognak össze és ezeket a hatszögletű tömböket kihúzva hatszögletű  ELEMI MULTISZÁLAT hoznak létre. Ezeket az elemi multiszálakat hosszukban egy úgynevezett BOULE-ba fogják össze és vákuumban összeolvasztják. A boult feldarabolják és a kívánt vastagságúra és formájúra csiszolják. A szilárd törzset ekkor kimarják meghagyva ezzel a csatorna törzsét ,  amit hidrogén kemencében kell kiégetni,hogy ezzel a kívánt ellenállású másodlagos elektront kibocsájtó félvezető felszíni réteget létre hozzák.

 

mcp előállítás

 

mcp

 

mcp

 

Az MCP mikrofényképe.
Az MCP méretbeli és elhelyezkedési hasonlósága döntő fontosságú a kiváló minőségű kép alkotásában. A mikrofényképen látható MCP csatornáinak átmérője 12.5 mikron és 15 mikronnyira helyezkednek el egymástól. Összehasonlításképpen egy emberi hajszál 60-80 mikron.

 

mcp

 

mcp

 

mcp

 

mcp

 

mcp